ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА БАТЬКІВСТВА І МАТЕРИНСТВА.. 5

1.1 Науковий дискурс понять «батьківство» і «материнство». 6

1.2 Батьківство і материнство як соціокультурне явище. 16

Висновки до першого розділу. 29

РОЗДІЛ 2. МАТЕРИНСТВО ТА БАТЬКІВСТВО В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ   30

2.1 Батьківство і материнство в умовах сучасного українського суспільства. 30

2.2 Відповідальне батьківство і материнство. 41

Висновки до другого розділу. 56

ВИСНОВКИ.. 57

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 60

ДОДАТКИ   72

(Оригинальность 52%)

10123 Материнство i батькiвство як соцiальнi явища