ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ  МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У СПІЛКУВАННІ ПІДЛІТКІВ……………….…….…………………………………………………6

1.1. Поняття конфлікту у психологічній літературі. Види конфліктів…………6

1.2. Психологічна характеристика  суб’єктів підліткового віку………………13

1.3. Специфіка міжособистісних  конфліктів у  підлітковому віці……………17

Висновки до розділу I……………………………………………………………21

РОЗДІЛ II.  ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ ПІДЛІТКІВ……………………..23

2.1. Методичне обґрунтування емпіричного дослідження……………………23

2.2. Програма емпіричного дослідження………………………………………27

2.3. Характеристика вибіркової сукупності ………………………….………..29

Висновки до розділу II…………………………………………………………..31

РОЗДІЛ III. ЕМПІРИЧНІ ЧИННИКИ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У СПІЛКУВАННІ ПІДЛІТКІВ……………………………..33

3.1. Кількісні показники специфіки міжособистісних конфліктів у спілкуванні підлітків ……………………………………………………………33

  • Особливості міжособистісних конфліктів у спілкуванні підлітків……………………………………..……………………………………40

3.3. Методичні рекомендації щодо запобігання агресивної поведінки підлітків ………………………………………………………………………….45

Висновки до розділу III………………………………………………………….47

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………49

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..52

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….57

(Оригинальность 61%)

10122 Диплом Особливості міжособистісних конфліктів у спілкуванні підлітків