Команда НПО "Repetitors" представляет перечень готовых работ. Все работы авторские, с высокой оригинальностью, их не встретишь в свободном доступе. Работы будут полезны как материал для подготовки своей работы, так и для сдачи полностью. Работ большое количество, поэтому, если Вы не нашли нужной работы в списке, Вы всегда можете обратиться к нам за помощью в поиске или написании новой работы.

10123 Материнство i батькiвство як соцiальнi явища

ВСТУП.. 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА БАТЬКІВСТВА І МАТЕРИНСТВА.. 5 1.1 Науковий дискурс понять «батьківство» і «материнство». 6 1.2 Батьківство і материнство як соціокультурне явище. 16 Висновки до першого розділу. 29 РОЗДІЛ 2. МАТЕРИНСТВО ТА БАТЬКІВСТВО В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ   30 2.1 Батьківство і материнство в умовах сучасного...

10122 Диплом Особливості міжособистісних конфліктів у спілкуванні підлітків

ВСТУП…………………………………………………………………………....3 РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ  МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У СПІЛКУВАННІ ПІДЛІТКІВ……………….…….………………………………………………...6 1.1. Поняття конфлікту у психологічній літературі. Види конфліктів……......6 1.2. Психологічна характеристика  суб’єктів підліткового віку……………...13 1.3. Специфіка міжособистісних  конфліктів у  підлітковому віці…………...17 Висновки до розділу I………………………………………………………...…21 РОЗДІЛ II.  ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ ПІДЛІТКІВ……………………..23 2.1. Методичне обґрунтування емпіричного дослідження……………………23 2.2. Програма емпіричного дослідження………………………………………27 2.3. Характеристика...

10121 Диплом Запровадження державою механізму психологічної реабілітації військових після перебування у зоні АТО

ВСТУП.. 2 РОЗДІЛ 1 ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВОЮ МЕХАНІЗМУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ ПІСЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ У ЗОНІ АТО.. 5 1.1 Загальна характеристика механізму психологічної реабілітації військових після перебування у зоні АТО.. 5 1.2 Організаційно-правові засоби реалізації психологічної допомоги. 19 РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ВОЇНІВ АТО.. 27...

10120 Курсова робота Творчий шлях легенди українського балетного театру Галини Березової

ВСТУП.. 2 РОЗДІЛ 1 Історія виникнення балету. 3 1.1  Основні епохи виникнення та розвитку балету. 3 1.2 Балет в Україні 5 РОЗДІЛ 2 Біографія та творчий шлях. 9 2.1 Біографія та початок творчості 9 2.2  Характеристика балетмейстерської роботи. 10 РОЗДІЛ 3 Балет “Лілея” як вершина творчості Галини Березової 13 3.1...

10119 Диплом Волинське удільне князівство 1400-1452рр

Вступ. 3 Розділ 1.ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ ВОЛИНСЬКОГО УДІЛНОГО КНЯЗІВСТВА В 1440р. 6 1.1. ДЕРЖАВНІ ТРАДИЦІЇ НА ВОЛИНІ В XII-XIV СТ. 6 1.2.ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА  У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНІ 1430-х рр. 22 1.3 ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО РУСЬКЕ (1430 – 1435 рр.) 29 Розділ 2. УТВОРЕННЯ ВОЛИНСЬКОГО УДІЛЬНОГО КНЯЗІВСТВА 34 Розділ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ...

10118 Курсова робота Зв’язок вольової саморегуляції з самоактуалізацією особистості

ВСТУП.. 6 РОЗДІЛ І теоретико-методологічні засади дослідження   9 ЗВ’ЯЗКА ВОЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ З САМОАКТУАЛІЗАЦІЄЮ ОСОБИСТОСТІ 9 1.1.Особливості вольової саморегуляції особистості 9 1.2.Дослідження поняття «самоактуалізація». 13 Висновок до розділу І 17 РОЗДІЛ ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ РІВНЯ ВОЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ З САМОАКТУАЛІЗАЦІЄЙЮ ОСОБИСТОСТІ 18 2.1. Організація дослідження зв'язку рівня вольової саморегуляції з самоактуалізацією...

10117 Отражение языковой игры в переводах сказки льюиса кэрролла «алиса в стране чудес»

Введение. 3 Глава 1. Теоретические основы исследования. 6 1.1. «Алиса в Стране чудес» как  произведение в жанре нонсенса и понятие языковой игры.. 6 1.2. Переводы «Алисы в Стране чудес» на русский язык и проблемы перевода художественного текста. 13 Выводы к главе I 23 Глава 2. Анализ языковых средств отражения языковой...

10116 Передача авторского стиля Эрнеста Хемингуэя в переводах его новеллистики на русский язык

Актуальность работы обусловлена выбором темы: «Передача авторского стиля Эрнеста Хемингуэя в переводах его новеллистики на русский язык». Литературные произведения Эрнеста Хемингуэя переведены почти на все языки. Однако существует мало исследований, которые были бы посвящены анализу новелл Э. Хемингуэя, сделанных русскими переводчиками. Действительно, представляется интересным  исследовать особенности авторского стиля новеллистики  Э....

10115 Антиреклама в комерційній сфері: специфіка використання та методи протидії

ВСТУП.. 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  АНТИРЕКЛАМИ.. 5 1.1 Антиреклама: види та жанри. 5 1.2 Порівняльний аналіз реклами та антиреклами. 15 РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ АНТИРЕКЛАМИ ТА МЕТОДИ ПРОТИДІЇ В КОМЕРЦІЙНІЙ СФЕРІ 20 2.1 Використання антиреклами на прикладі антитютюнових компаній. 20 2.2 Методи протидії на прикладі тютюнових брендів. 49 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АНТИРЕКЛАМИ У КОМЕРЦІЙНІЙ СФЕРІ...

10114 Диплом SMM як механізм конструювання комунікації у сучасному українському суспільстві

ВСТУП.. 3 Розділ 1. 5 Основи соціального медіамаркетингу.. 5 1.1. Соціальні мережі в системі маркетингових комунікацій. 5 1.2 Основні види реклами в соціальних медіа та їх характеристика. 12 1.3 Специфіка та особливості організації SMM як засобу маркетингу. 24 Висновок до першого розділу. 33 РОЗДІЛ 2 РЕАЛІЗАЦІЯ SMM НА ПРАКТИЦІ 36...